نوشته شده توسط : تانسو

آذرین

آذرین

 :: موضوعات مرتبط: موسیقی پاپ , ,
:: بازدید از این مطلب : 242
|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 5
|
مجموع امتیاز : 5
تاریخ انتشار : 23 آبان 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : تانسو

تونزاله

تونزاله

 :: موضوعات مرتبط: موسیقی پاپ , ,
:: بازدید از این مطلب : 296
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : 23 آبان 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : تانسو

آشیق دهقان

آشیق دهقان:: موضوعات مرتبط: موسیقی آشیق , ,
:: بازدید از این مطلب : 309
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ انتشار : 23 آبان 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : تانسو

ایسلام رضایو

اسلام ریضایو:: موضوعات مرتبط: موسیقی موغام , ,
:: بازدید از این مطلب : 236
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : 23 آبان 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : تانسو

زینب خانلار

زینب خانلار

 :: موضوعات مرتبط: موسیقی موغام , ,
:: بازدید از این مطلب : 898
|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 4
|
مجموع امتیاز : 4
تاریخ انتشار : 23 آبان 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : تانسو

نازپری

ناز پری

 :: موضوعات مرتبط: موسیقی موغام , ,
:: بازدید از این مطلب : 263
|
امتیاز مطلب : 14
|
تعداد امتیازدهندگان : 5
|
مجموع امتیاز : 5
تاریخ انتشار : 23 آبان 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : تانسو

نزاکت تیموراوا

نزاکت تیموراوا:: موضوعات مرتبط: موسیقی موغام , ,
:: بازدید از این مطلب : 1589
|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : 23 آبان 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : تانسو

کونول خاسیوا

کونول خاسیوا:: موضوعات مرتبط: موسیقی موغام , ,
:: بازدید از این مطلب : 4111
|
امتیاز مطلب : 33
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ انتشار : 23 آبان 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : تانسو

آشیق بولود

آشیق بولود

 :: موضوعات مرتبط: موسیقی آشیق , ,
:: بازدید از این مطلب : 379
|
امتیاز مطلب : 12
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ انتشار : 23 آبان 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : تانسو

آشیق چنگیز مهدیپور

آشیق چنگیز مهدی پور

 :: موضوعات مرتبط: موسیقی آشیق , ,
:: بازدید از این مطلب : 321
|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : 23 آبان 1389 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد